System zawierania umów

Proces podpisywania umów:

Z nami czuj się bezpiecznie. Poznaj wszystkie etapy zawieranych z nami transakcji:

Umowa rezerwacyjna

Podpisywana jest przed kupnem lokalu mieszkaniowego. Zawarcie umowy rezerwacyjnej jest wstępną gwarancją zakupu lokalu. Pomaga ona także w uzyskaniu decyzji o przyznaniu kredytu hipotecznego. Związana jest z uiszczeniem opłaty rezerwacyjnej, która liczona jest jako pierwsza rata za zakup lokalu. Gdy rezerwujący zdecyduje się zrezygnować z zakupu, opłata rezerwacyjna pozostaje w spółce.

Umowa deweloperska

Inaczej umowa przedwstępna zawierana między kupującym a deweloperem. Zawierana jest w formie aktu notarialnego. Ma za zadanie związać strony umowy i zabezpieczyć dokonanie przez nie transakcji. Rolą umowy deweloperskiej jest zatem ustalenie pomiędzy stronami ceny i przedmiotu późniejszej umowy przenoszącej własność, a także zobowiązanie ich do jej zawarcia.

Umowa o przeniesienie własności

To dokument potwierdzający finalizację transakcji. Zawierana jest w formie aktu notarialnego. Przy jej podpisaniu kupujący staje się właścicielem nieruchomości.

Facebook
YOUTUBE
INSTAGRAM