Proces podpisywania umów:


Odbywa się 3-etapowo:

  • umowa rezerwacyjna
  • umowa deweloperska
  • umowa o przeniesienie własności

i uzależniony jest od zakończenia poszczególnych okresów inwestycji:

• Umowa rezerwacyjna podpisywana jest przed kupnem lokalu mieszkaniowego. Zawarcie umowy rezerwacyjnej jest wstępną gwarancją zakupu lokalu. Pomaga ona także w uzyskaniu decyzji o przyznaniu kredytu hipotecznego. Związana jest z uiszczeniem opłaty rezerwacyjnej, która liczona jest jako pierwsza rata za zakup lokalu. Gdy rezerwujący zdecyduje się zrezygnować z zakupu, opłata rezerwacyjna pozostaje w spółce.

Umowa deweloperska to inaczej umowa przedwstępna zawierana między kupującym a deweloperem. Zawierana jest w formie aktu notarialnego. Ma za zadanie związać strony umowy i zabezpieczyć dokonanie przez nie transakcji. Rolą umowy deweloperskiej jest zatem ustalenie pomiędzy stronami ceny i przedmiotu późniejszej umowy przenoszącej własność, a także zobowiązanie ich do jej zawarcia.

• Umowa o przeniesienie własności to dokument potwierdzający finalizację transakcji. Zawierana jest w formie aktu notarialnego. Przy jej podpisaniu kupujący staje się właścicielem nieruchomości.

Treści umów obejmują informacje dotyczące: stron przystępujących do aktu, szczegółowego opisu lokalu, sposobów i terminów zapłaty oraz terminu wydania lokalu.