Rachunek powierniczy – najważniejsze informacje. Jak działa ?


Zabezpieczamy naszych klientów i dla każdej inwestycji prowadzimy rachunek powierniczy.

  • Rachunek powierniczy jest rodzajem rachunku bankowego zabezpieczającym środki kupującego. Zawierany jest między deweloperem oraz bankiem, w celu gromadzenia środków pieniężnych kupujących. Ma on charakter otwarty, co oznacza , że wypłata pieniędzy następuje w transzach, zaraz po zakończeniu poszczególnych części budowy. Etapy te są ustalane w specjalnie przygotowanym harmonogramie i potwierdzone podpisaniem umowy deweloperskiej.
  • Bank w tym przypadku staje się pośrednikiem, zabezpieczającym środki finansowe kupującego. To właśnie on kontroluje przebieg inwestycji, sprawdza zakończenie poszczególnych etapów budowy oraz realizuje wypłaty zgodnie z wcześniej ustalonymi warunkami umowy. Wszystkie koszty prowadzenia rachunku powierniczego ponosi deweloper.
  • Pieniądze zgromadzone na rachunku powierniczym należą do kupującego. Może to być kapitał własny, jak również środki pozyskane drogą kredytów, czy pożyczek gotówkowych. Deweloper jest w tym przypadku jedynie dysponentem zgromadzonych na koncie pieniędzy, które musi spożytkować zgodnie z warunkami określonymi w umowie deweloperskiej. Kupujący ma prawo do informacji o dokonywanych przez niego wypłatach.
  • Rachunek powierniczy to gwarancja bezpieczeństwa i ochrona środków pieniężnych, a także wygodna forma współpracy między podmiotami umowy.