Melpi Development Sp. z o.o. Sp. k.

Napisz do nas

Informacje dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych:

Zgoda na pozyskiwanie danych kontaktowych do osób fizycznych – w związku z koniecznością przygotowania oferty (i w związku z formularzem kontaktowym znajdującym się na stronie internetowej Melpi) Polityka prywatności

  • Oświadczam, że zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej dostępną na stronie internetowej Melpi Development Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Łyskach oraz rozumiem jej treść.
  • Wyrażam zgodę na wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Administratora - Melpi Development Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Łyskach moich danych osobowych celem realizacji kontaktu ze mną i przedstawienia oferty.
  • Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO. Oświadczam, że zapoznałem się z klauzulą informacyjną oraz rozumiem jej treść. Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO. Przed wyrażeniem zgody poinformowano mnie o moich prawach: do dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, prawie do skargi do organu nadzorczego, jak również o danych Administratora Danych Osobowych, okresie przechowywania danych i odbiorcach danych.